Vaský Jugend – základ znovuzrodenia ČSSR

Táto revolúcia ktorú spraví Vasky Jugend,nebude začína-ná roxorovými tyčami – táto revolúcia bude skončená roxorovými tyčami !