Vašuta (Sme rodina): Prvé výročné zúčtovanie

Vašuta (Sme rodina): Prvé výročné zúčtovanie


Jednou z mierok môjho úsilia je neustále rastúce zastúpenie hnutia Sme rodina v okresoch.