Věděli jste, co určuje barvu lidských očí?

Věděli jste, co určuje barvu lidských očí?

Věděli jste, že naši barvu očí neurčuje pigment, ale že jde ve skutečnosti o výsledek štěpení světla? Toho samého světla, které je běžné i u mořských živočichů, hmyzu a ptactva. Začněme se strukturou lidského oka, abychom lépe porozuměli jeho barevnosti. Duhovka, čili zabarvená část vašeho oka se skládá ze dvou vrstev – stromatu, přední vrstvy a epitelu, vrstvy zadní. Epitel obsahuje tmavě zbarvené pigmenty, které vytváří tmavé části na vaší duhovce, zatímco stroma je z bezbarvých kolagenových vláken.
Loading…