Verejná kontrola sa úradníkom nepáči, alebo zvyk sa zvykom prekonáva.

V piatok 24.1.2014 o 13h a 52min sme navštívili Daňový úrad Bratislava (Ševčenkova ul.) aby sme zdokumentovali spôsob autorizácie používateľov pre eSlužby Finančnej správy. Od 1. januára 2014 musia platitelia dane podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Na rozdiel od iných krajín, musí väčšina ľudí pred začatím elektronickej komunikácie Daňový úrad navštíviť osobne! A znova s nami mali problém nepoučiteľní úradníci. Nepáčila sa im kamera – nepáčila sa im verejná kontrola. Kto ignoruje právo občanov na kontrolu verejnej moci?
Občan je pôvodca štátu a pôvodca orgánov verejnej moci, preto má právo kontrolovať, či sa verejná moc vykonáva v súlade so zákonom. Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.
Na Finančnej správe sú za služby pre občanov zodpovední: František Imrecze / prezident FS, Daniel Čech / generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej, Dana Meager / viceprezident FS, Dušan Pátek / riaditeľ DÚ Bratislava a iní…. Nech teda zabezpečia na úradoch poriadok, alebo nech zmiznú zo štátnej správy naveky! Oni majú poučiť svojich zamestnancoch o tom, že právo na filmovanie je základné právo občana. Aj ich pričinením je stále toto právo obmezdované. Dokedy ešte?
————
Počas toho, ako nás vybavovala pracovníčka úradu, sme telefonovali Patrícii Macíkovej – hovorkyni, ktorá sa GINNu dlhodo vyhýba. Ona vraj musí dať na filmovanie povolenie (čo nie je pravda). Telefón dvihla, zložila a potom už nebrala.
Rovnaká situácia bola aj v kancelárii Prezidenta Finančnej správy – Františka Imrecze. Sekretariát najprv telefón dvihol ale o dve minúty neskôr už nie (ked nefungovalo spojenie s Macíkovou).
Nakoniec sme našli Teréziu Neméthyovú, ktorá je vedúca sekretariátu riaditeľa úrad Dušana Páteka. Strážna služba nám povedala, že to ona zakázala dnešné nakrúcanie. Keď dvihla telefón, bola prekvapená a povedala, že ona nič nezakázala – video však dokazuje opak. Keď zistila, že nahrávame, zložila.
——–
Klin sa vybíja klinom. Zvyk sa prekonáva zvykom. Erazmus Rotterdamský, holandský mysliteľ, humanista, 1467 — 1536
——–
Prekonajme zvyk pokladať úradníka za pána, zvykom, aby bol pánom občan.
——–
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: p. Suchanský, Beáta Lišická, Slovakia Security sro,
Patrícia Macíková, Terézia Neméthyová,
Daniela Jílková, Martin Daňo a občania
Hudba: One Fine Day
GINN.pro © 2014