VIDEO: Ukrajina porušila Dohovor o chemických zbraniach. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny našla ruská armáda zariadenie, ktoré sa používalo na výrobu vysoko toxického ky

VIDEO: Ukrajina porušila Dohovor o chemických zbraniach. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny našla ruská armáda zariadenie, ktoré sa používalo na výrobu vysoko toxického ky

VIDEO: Ukrajina porušila Dohovor o chemických zbraniach. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny našla ruská armáda zariadenie, ktoré sa používalo na výrobu vysoko toxického kyanovodíka

Náčelník Oddielu radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl generálporučík Igor Kirillov poznamenal, že kyanovodík patrí medzi takzvané „chemikálie zoznamu 3“ Dohovoru o zákaze chemických zbraní – látky s rozsiahlym priemyselným využitím, ktoré majú potenciál byť použité na chemickú vojnu.

VIDEO: Ukrajina porušila Dohovor o chemických zbraniach. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny našla ruská armáda zariadenie, ktoré sa používalo na výrobu vysoko toxického ky