Volím č. 20 v Eurovoľbách 2014! Kým dýcham, dúfam.

V sobotu 24. Mája 2014 sú voľby do Európskeho parlamentu. Vybrať si môžete z 29 strán a 333 kandidátov. Martin Daňo je prvý nezávislý kandidát (nečlen stany), ktorý kandiduje do Eurovolieb pod hlavičkou strany Právo a spravodlivosť, číslo 20.
Informácie nájdete na www.martindano.com/euro2014
——————————-
Toto je video z priebehu hlasovania, ktorého sa zúčastnil Martin Daňo na základe voličského preukazu na Základnej škole na Grossligovej ulici v Bratislave.
Na slovensku je 4,4 milión voličov. Tlačilo sa 134 miliónov hlasovacích lístkov. V čase informačnej revolúcie nie je umožnené hlasovať ani zo zahraničia (Slovensko patrí medzi 4 krajiny, kde sa to nedá)
——————————-
Pokým dýcham, dúfam…. (lat: Dum spīrō, spērō).
Poďte voliť!
——————————-
Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila.
Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť.
Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemám rád.
Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.
Albert Einstein, bol nemecko-americký teoretický fyzik,
najvýznamnejší vedec 20. storočia, * 1879 — † 1955
——————————-
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden hlasovací lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
——————————-
Ďakujeme, že podporujete GINN www.ginn.pro/podpora
——————————-
Poďme spolu vyliečiť ťažko chorú Európsku úniu.
Novinár Martin Daňo, zakladateľ GINN, je prvý nezávislý kandidát v Eurovoľbách 2014. Voľte číslo 20 – Právo a spravodlivosť.
——————————-
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2014
Miesto: Grösslingová 48, 811 09 Bratislava