VSTUP POZEMNÝCH SÍL NATO DO VOJNY PROTI RUSKU A PREKLIATA, OBÁVANÁ „ALABUGA“

VSTUP POZEMNÝCH SÍL NATO DO VOJNY PROTI RUSKU A PREKLIATA, OBÁVANÁ „ALABUGA“

UKRAJINA/RUSKO/USA: Tempo ukrajinskej ofenzívy dosahuje t.č. rýchlosť 1% „oslobodených oblastí“ za rok /O,25% za 3 mesiace/. Banderovci by sa takto zmocnili pôvodnej Ukrajiny za 100 rokov. Je jasné, že nejde o ofenzívu ale o krach. Medzi vojenskými analytikmi a politikmi na Západe sa preto čoraz častejšie hovorí o priamom vstupe NATO do ukrajinského konfliktu. Čoraz […]
Loading…