Výbor LGBTI buzeruje novinárov! Zrovnoprávňovať a utajovať? (full)

Celé video z výboru LGBTI pri Ministerstve spravodlivosti. Pri náhodnej návšteve Najvyššieho súdu sme spozorovali, že sa koná zasadnutie výboru pre práva LGBTI osôb (skratka lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex). Výbor je zo zákona verejný a môže sa ho zúčastniť akákoľvek verejnosť aj novinári – ktokoľvek. Avšak znova nás stretol problém. Členovia výboru nechceli novinára Martina Daňa na výbor pustiť – vraj nemá novinársky preukaz. Nechceli ho tam pustiť ani ako novinára – ani ako verejnosť. Jednoducho chcú rokovať za zatvorenými dverami, pričom je zo zákona je jasné, že rokovanie výboru je verejné a je dokázané, že na riešenie problematiky menšín sa ročne vynakladá milióny EUR. Vraj Martin Daňo nie je registrovaný – ale to na zasadanie výboru ani nemusí byť, lebo výbor je verejne dostupný. A preto nazval Martin Daňo šéfa kancelárie Źitňanskej pre LGBTI práva – buzerantom, lebo ho na výbor nechcel vpustiť. Nie však preto mu tak povedal, že je zástupca ministerky homosexuál ale preto, že je „buzeruje“ teda stanovuje pravidlá, ktoré zákon nepozná a znova spôsobuje nezákonnosti.
Vo videu uvidíte aj vstupy z iniciatívy GINN, ktorý v roku 2013 otvoril tému homosexuáalov v politike a v septembri 2013 sme vydali kĺúčový článok: https://www.ginn.press/news/homosexuali-politika
Keď GINN zverejnil výzvu, aby sa homosexuáli v politike a verejných pozíciách odtajnili stal sa terčom kritiky mimovládnych organizácií aj verejnosti. Vraj chceme homosexuálov vystaviť gilotíne. Otázka znie prečo? Píše sa rok 2015 a platí článok 21 Charty základných práv EÚ: „Je zakázaná akákoľvek diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie …alebo sexuálna orientácia.“ Za 20 rokov sme tu mali len dvoch homosexuálnych politikov, informácie z kuloárov a gay barov hovoria o inom. Čo sa stane ak niekto ukáže fotku s milencom človeku, ktorý sa prezentuje z obáv z reakcií okolia ako heterosexuál a tu je dôkaz o jeho homosexualite? Zľakne sa, spanikári a bude chcieť možno veci utajiť. Za akúkoľvek cenu, len nech nepríde o svoju starostlivo budovanú kariéru. A tu vzniká priestor pre nebezpečnú korupciu.
——
Výbor pre práva LGBTI osôb:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx
JUDr. Lucia Žitňanská (predseda výboru), minister spravodlivosti SR
doc. JUDr. Marek Števček, PhD., Ministerstvo spravodlivosti SR
Mgr. Martina Matejková, MPH., Ministerstvo zdravotníctva SR
PhDr. Pavol Šimunič, CSc., Ministerstvo kultúry SR
Ing. Ivan Stankovský, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Ondrej Varačka, Ministerstvo vnútra SR
Ing. OÍga Pietruchová, MA., Ministerstvo práce, sociálnych vecí
JUDr. Barbara Illková, PhD., Ministerstvo zahraničnýc h vecí a európskych záležitostí SR
Ing. Jana Mochňacká, Národný inšpektorát práce
Mgr. Petra Ftikäová, kancelária VOP
PhDr. Silvia Porubänová, Inštitút pre výskum rodiny
JUDr. Zuzana Magurová, Ústav štátu a práva SAV
Mgr. Marián Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Mgr. Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum
Ing. Július Kolenič, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Roman Kollárik, Queer Leaders Forum
Mgr. Ing. Andrej Kuruc, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Mgr. Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoloč nosti
PhDr. Hana Smitková, PhD., Aspekt
Mgr. Jana Jablonická Zezulová, Možnosť voľby
JUDr. Peter Varga, PhD., Občan, demokracia, zodpovednosť
Mgr. Christián Havlíček, Možnosť voľby
Bc. Iveta Chovancová, OZ Odyseus

GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Ministerstvo spravodlivosti, Najvyšší súd
Osoby: Edita Angyalová, Stanislav Fořt , James McGreevey, Lenka Dale, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia