Výbor LGBTI buzeruje novinárov! Zrovnoprávňovať a utajovať? (upútavka)

Pri náhodnej návšteve Najvyššieho súdu sme spozorovali, že sa koná zasadnutie výboru pre práva LGBTI osôb (skratka lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex). Výbor je zo zákona verejný a môže sa ho zúčastniť akákoľvek verejnosť aj novinári. Avšak znova bol problém – Martina Daňa vpustiť na výbor nechceli – vraj nemá novinársky preukaz avšak nechceli ho vpustiť ani ako verejnosť. Jednoducho chcú rokovať za zatovrenými dverami, pričom je dokázané, že na riešenie problematiky menšín sa ročne vynakladá milióny EUR. Vraj Martin Daňo nie je registrovaný – ale to na zasadanie výboru ani nemusí byť, lebo výbor je verejne dostupný.
A preto nazval Martin Daňo šéfa kancelárie Źitňanskej pre LGBTI práva – buzerantom, lebo ho na výbor nechcel vpustiť. Nie však preto mu tak povedal, že je zástupca ministerky homosexuál ale preto, že je „buzeruje“ teda stanovuje pravidlá, ktoré zákon nepozná a znova spôsobuje nezákonnosti.
Tu je upútavka, celé video pripravujeme….
——
Výbor pre práva LGBTI osôb:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx
JUDr. Lucia Žitňanská (predseda výboru), minister spravodlivosti SR
doc. JUDr. Marek Števček, PhD., Ministerstvo spravodlivosti SR
Mgr. Martina Matejková, MPH., Ministerstvo zdravotníctva SR
PhDr. Pavol Šimunič, CSc., Ministerstvo kultúry SR
Ing. Ivan Stankovský, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Ondrej Varačka, Ministerstvo vnútra SR
Ing. OÍga Pietruchová, MA., Ministerstvo práce, sociálnych vecí
JUDr. Barbara Illková, PhD., Ministerstvo zahraničnýc h vecí a európskych záležitostí SR
Ing. Jana Mochňacká, Národný inšpektorát práce
Mgr. Petra Ftikäová, kancelária VOP
PhDr. Silvia Porubänová, Inštitút pre výskum rodiny
JUDr. Zuzana Magurová, Ústav štátu a práva SAV
Mgr. Marián Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Mgr. Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum
Ing. Július Kolenič, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Roman Kollárik, Queer Leaders Forum
Mgr. Ing. Andrej Kuruc, Iniciatíva Inakosť
Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Mgr. Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoloč nosti
PhDr. Hana Smitková, PhD., Aspekt
Mgr. Jana Jablonická Zezulová, Možnosť voľby
JUDr. Peter Varga, PhD., Občan, demokracia, zodpovednosť
Mgr. Christián Havlíček, Možnosť voľby
Bc. Iveta Chovancová, OZ Odyseus

GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia