Východniar?! Zdá sa, že je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.

Dňa 13.5.2014 sa konalo súdne pojednávanie na Krajskom súde v Bratislave, ktorého sa zúčastnil aj Martin Daňo. Pri oneskorenom príchode do súdnej siene mu sudkyňa povedala: „Tak neviem, či na východe sa takto pojednávanie vedie…“ čím zrejme narážala na pôvod novinára, ktorý sa narodil na východnom slovensku v meste Humenné. Sudkyňa zrejme zabudla na rovnosť účastníkov konania a zákaz diskriminácie.
———————-
Zákon č. 365/2004 Z.Z. Antidiskriminačný zákon
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
———————-
Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.
Albert Einstein, nemecko-americký teoretický fyzik, najvýznamnejší vedec 20. storočia, * 1879 — † 1955
———————-
Novinár Martin Daňo, zakladateľ GINN, je prvý nezávislý kandidát v Eurovoľbách 2014.
Voľte číslo 20 – Právo a spravodlivosť. (už v sobotu 24. Mája 2014)
Zastavme diskrimináciu a predsudky!
———————-
Podporte GINN http://www.ginn.pro/podpora