Vysušenie / sanácia muriva

Zabezpečujeme dodatočnú izoláciou stavieb proti vlhkosti, tlakovou mikroinjektážou. Pôsobíme vo východoslovenskom kraji. Disponujeme dostatočnými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti sanácie a vlhkostnej problematiky budov.