Vyúčtovanie s ľavicou Diel 1.

Prví z cyklusu vzdelávacích filmov o ekonomike, ktoré majú pripraviť Vasky Jugend na prevzatie riadenia ekonomiky a hospodárstva v novej obnovenej Československej Socialistickej republike
Tu sú odkazy uvádzané vo filme:
Tuto sú 3 diely Neoliberalizmus. Pozorne preštudovať prosím.
Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus1

Neo-liberalizmus-časť druhá:Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus2

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes – zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus3

Stop Soros now. https://www.stopsorosnow.com/?utm_source=CNS300x250&utm_medium=banner&utm_content=StopSorosNow&utm_campaign=2015banners
A Soros «Trojan Horse» inside the New Greek Government?
http://m.strategic-culture.org/news/2015/01/29/a-soros-trojan-horse-inside-the-new-greek-government.html
Soros-yza: Billionaire Currency Speculator Funding And Advising Tsipras! https://xaameriki.wordpress.com/2013/02/27/soros-yza-billionaire-currency-speculator-funding-and-advising-tsipras/
Luiz Inácio Lula da Silva https://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva