Vzdelávanie pre dospelých 225

Vzdelávanie pre dospelých 22515:30 – 17:30 (30.11.2020) téma relácie : Vznik a vývoj komunitarizmu… podtitul relácie : Oxymoron liberálny komunitarizmus ?… hosť : PhDr. Ľuboš Blaha PhD.
Loading…