Vznikne Národní tribunál, který potrestá zločiny českých politiků proti vlastním občanům?

Vznikne Národní tribunál, který potrestá zločiny českých politiků proti vlastním občanům?

ČESKO: Hlasitě a důrazně prosazujte požadavek na vznik Národního tribunálu. Potrestání zodpovědných, konfiskace neoprávněně nabytého majetku, znárodnění strategických firem. Vypořádání se s agendami covidu, migrace, green dealu, energetiky, Ukrajiny a dalšími. Když neuděláme nic, bude genocidní chování vlády a zodpovědných úředníků na likvidaci českého národa pokračovat. Vytvoření nové struktury odpovědné politiky není možné bez aktivního […]