Z Nemecka prišli nepríliš optimistické štatistiky (ne)zamestnanosti migrantov

Z Nemecka prišli nepríliš optimistické štatistiky (ne)zamestnanosti migrantov


Všeobecne platí, že integrácia prebieha ľahšie a rýchlejšie, ak sa dokážu migranti zaradiť v novej krajine do pracovného procesu. A to je práve v dnešnom Nemecku zásadný problém. Najmä v západnej časti krajiny.