Zbytočný zásah policajtov na Ministerstve dopravy! Kto to zaplatí?

Dňa 15.8.2013 sme navštívili Ministerstvo dopravy. Mohol ísť s nami ktokoľvek. Dali sme verejný oznam. Vo verejne dostupných priestoroch sme chceli nájsť odpoveď na otázku, akú odplatu minister Ján Počiatek požaduje za vzorku svojich vlasov. V policajnej zápisnici Počiatek uviedol, že sľub je sľubom len vtedy, keď za neho dostane odplatu – verejné vyhlásenie pred verejnosťou za sľub nepokladá. Miesto odpovede Počiatka poslal Kaliňák prepadové jednotky,
Keď sme sme filmovali vo verejnom priestranstve Ministerstva dopravy, privolali na nás políciu dvaja zamestnanci ministerva a odmietli sa nám predstaviť! Svojim konaním hrubo zasiahol do našich práv a pripravujeme ďalšie právne kroky!
Ak poznáte tohto pána, napíšte nám jeho meno alebo akekoľvek informácie, ktoré nám pomôžu v konaní proti jeho osobe na info@ginn.pro. Je to zamestnanec Ministerstva dopravy.
Pri zásahu sme tohto pána výslovne upozornili, že ak sa preukáže nezákonnosť jeho konania, tzn. že privolal políciu bezdôvodne – pričom sme sa nachádzali vo verejne dostupných priestoroch platených z daní všetkých občanov a nenarúšali sme verejný poriadok, tak že porušenie zákona bude súčasťou jeho pracovného spisu a jeho kariérny rast obmedzený tak, že môže byť až prepustený zo štátnej správy bez možnosti sa v nej opätovne zamestnať!
—————–
Dnes boli policajti korektní a odišli. Zistili, že filmujeme vo verejne dostupných priestoroch a v úradných hodiných ministerstva.
—————–
Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.
Viktor Frankl, rakúsky psychiater, *1905 †1997
—————–
Séria: Gorila,Megalodon, 2013, Slovensko, Slovakia