Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství je nejschůdnější možnost zajištění ekonomické stránky naší budoucnosti

Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství je nejschůdnější možnost zajištění ekonomické stránky naší budoucnosti

zestatneni-strategickych-odvetvi-narodniho-hospodarstvi-a-prirodniho-bohatstvi-je-nejschudnejsi-moznost-zajisteni-ekonomicke-stranky-nasi-budoucnosti

Ing. Jaroslav Tichý

Nikoliv náhodou je to právě Aliance národních sil, která se ve svém programu zabývá jednotlivými závažnými otázkami, které stojí před naší vládou a společností a k jejichž řešení je zapotřebí neprodleně přistoupit. K otevření diskuze nad další z nich přispěl článkem spolupracovník ANS ing. Bradávka pod názvem „Existuje slovo, kterého se mnozí bojí jak čert kříže“ ze dne 24.7.t.r..

Chtěl bych touto cestou na jeho článek navázat a dále ho rozvést. A vyvolat tak nejen širší diskuzi nad uvedeným záměrem, nýbrž především nad jeho širšími souvislostmi a dopady.