Žiadosť o odklad platenia dane

Ak nemáte dosť peňazí na zaplatenie dane (do 31. marca), daňový úrad môžete požiadať o odloženie platenia, ten vám však nemusí vyhovieť. Na odklad podania priznania je už neskoro, lehota uplynula v polovici marca.
V žiadosti treba napísať podrobné dôvody odkladu alebo jej zaplatenia v splátkach. Žiadosť však podlieha správnemu poplatku 9,50 €. Treba predložiť aj analýzu vašej finančnej a ekonomickej situácie. (na videu je Miroslav Dobák – hovorca DRSR, video TV Markíza)