Živé vysielanie 2015: 1. skúška

Dňa 8.9.2015 som nainštaloval kartu na živé vysielanie do počítača a zriadil provizórne štúdio. Toto je prvá skúška živého vysielania a predstavenie základných funkcií systému. Takto sa vám budem pravidelne hlásiť z miesta, kde sa budem nachádzať. Televízny kanál s komentármi a politickou satirou, aký tu ešte nebol.