Zmes všetkého možného je vrcholom slobody a mieru. Musíme si zvykať.

Zmes všetkého možného je vrcholom slobody a mieru. Musíme si zvykať.

Zmes všetkého možného je vrcholom slobody a mieru. Musíme si zvykať.