Zneužitý infozákon? – 2. časť

Relácia televízie TA3 skúmala prečo che Parlament obmedziť prístup k informáciam, nakoľko daňoví úradníci tvrdia, že nestíhajú vybavovať žiadosti… sú daňoví úradníci šikanovaní občanmi?
V súlade s ustanovením § 14 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je štát povinný informáciu poskytnúť.

Niektoré úrady dostali stovky žiadostí o poskytnutie informácií. Sťažujú sa, že ich vybaovanie žiadostí zaťažuje. Na druhej strane sa zistilo, že úradníci v pracovnom čase vybavajú súkromné záležitosti na internete. Strana SMER chcela zmeniť slobodný prístup k informáciam – SMER chcel zmeniť infozákon. Tento pokus vyvola búrlivé diskusie, ktoré vyvrcholili tým, že z parlamentu musela nakoniec odísť poslankyňa Edita Angyalová, ktorá tento návrh predniesla.
Štát musí byť schopný vybaviť akúkoľvek žiadosť – štát musí slúžiť občanom. Nenechajte sa zastrašiť, nenechajte zmeniť infozákon.