Znovuzrodenie na základe lásky a nie nenávisti

Embryológia – budúcnosť človeka tretieho tisícročia.
http://moje.hnonline.sk/node/11662
Tretia ČSFR.
http://sipossilvester.blogspot.com/
Historický moment – Začiatok Tretej Československej Republiky
href=“http://silvestersipos2.blogspot.sk/2013/04/historicky-moment-zaciatok-tretej.html“ target=“_blank“ rel=“nofollow“>http://silvestersipos2.blogspot.sk/2013/04/historicky-moment-zaciatok-tretej.html
Korporatokracia – Noví Fašizmus. ( Corporatocracy – New Fascism )
http://johnybgood.thoughts.com/posts/korporatokracia-novi-fasizmus-corporatocracy-new-fascism
Hrozné odhalenie, sú to všetci špinavé, zlomyseľné a zločinecké Fašistické svine !
http://johnybgood.thoughts.com/posts/hrozne-odhalenie-su-to-vsetci-spinave-zlomyselne-a-zlocinecke-fasisticke-svine–2

Analýza dok. Stratégia podpory vstupu zahr. invest. do SR,schválené vládou SR 9.marca 1999 (prepis)
http://johnybgood.thoughts.com/posts/analza-dok-stratgia-podpory-vstupu-zahr-invest-do-srschvlen-vldou-sr-9marca-1999-prepis

Toto som vydal na vlastné náklady v roku 1994, má to len 15 strán, ale dnes je to viac aktuálne než vtedy.
http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta

Tuto sú 3 diely Neoliberalizmus. Pozorne preštudovať prosím.
Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-prva-liberalizmus

Neo-liberalizmus-časť druhá:Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-druha-cas-tlacenia-nicim-nekrytych-penazi

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes – zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-tretia-john-maynard-keynes-zakladatel-modus-operandi-neo-liberalizmu

Ty somár,bez úrokuf to néjdze,kedz zrušíce úroky-šak zrušíce ekonomiku!
http://johnybgood.thoughts.com/posts/ty-somar-bez-urokuf-to-nejdze-kedz-zrusice-uroky-sak-zrusice-ekonomiku

Akú úlohu zohrával MARSHALOV PLÁN pri zotavovaní Nemecka?
http://johnybgood.thoughts.com/posts/aku-ulohu-zohraval-marshalov-plan-pri-zotavovani-nemecka

Hrozné odhalenie, sú to všetci špinavé, zlomyseľné a zločinecké Fašistické svine !
http://johnybgood.thoughts.com/posts/hrozne-odhalenie-su-to-vsetci-spinave-zlomyselne-a-zlocinecke-fasisticke-svine–2